Những tài liệu doanh nghiệp bắt buộc phải lưu trữ

14:05 14/02/19

Hồ sơ, tài liệu là những giấy tờ có giá trị như các loại tài sản khác của doanh nghiệp. Theo đó việc lưu trữ tài liệu là một phần rất quan trọng xuyên suốt "vòng đời" của doanh nghiệp. Mục đích của việc lưu trữ tài liệu ngoài việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì việc lưu trữ sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp như các hoạt động về kế toán, quyết toán hàng tháng, quý, năm; giúp cho các cơ quan ban ngành, đơn vị tổ chức dễ dàng kiểm tra, nắm bắt những nội dung, khối lượng văn bản của doanh nghiệp; doanh nghiệp sẽ biết được hồ sơ, tài liệu nào phải bảo quản chu đáo, nắm bắt được những văn bản bị mất, phân tán, thất lạc đồng thời cũng giữ gìn được những bí mật của công ty. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến Quý thành viên danh sách những tài liệu mà tuỳ vào loại hình doanh nghiệp phải lưu giữ:

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức:

  

Bảo Toàn

1,021