Những người không được quyền thành lập doanh nghiệp

09:04 08/01/19

Thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, pháp luật vẫn hạn chế một số đối tượng không được quyền quản lý và thành lập doanh nghiệp.

 Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Bảo Toàn

116