Những chính sách Lao động, Bảo hiểm, Tiền lương có hiệu lực từ cuối năm 2018

08:33 08/11/18

Khoảng thời gian cuối năm 2018, rất nhiều chính sách liên quan đến lao động, bảo hiểm, tiền lương được thay đổi có liên quan đến doanh nghiệp. Nên chúng tôi xin gửi đến quý thành viên những thông tin tổng hợp những thay đổi của chính sách lao động, bảo hiểm, tiền lương để doanh nghiệp lưu ý và thực hiện.

 

Văn bản

Nội dung đáng chú ý

Ngày hiệu lực

Nghị định 121/2018/NĐ-CP

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

01/11/2018

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết các vấn đề BHXH bắt buộc cho lao động nước ngoài cụ thể sau:

- Về đối tượng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc khi:

Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

- Về các chế độ BHXH bắt buộc mà NLĐ phải tham gia gồm: chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); hưu trí và tử tuất.

- Về mức đóng:

* Đối với NLĐ, từ ngày 01/01/2022, hàng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

* Đối với NSDLĐ, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 0,5% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN;

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

01/12/2018

Nghị định 146/2018/NĐ-CP

- Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần KCB tại cùng cơ sở KCB lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (LCS) thì:

+ Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS đó.

+ Phải cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng LCS để người bệnh đề nghị BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

- Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở KCB khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn 06 tháng LCS thì:

Người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

- Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng LCS được tính từ ngày 01/01, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Ngoài ra, Nghị định 146 cũng bổ sung, sửa đổi một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT liên tục như:

- Người được cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

- Khoảng thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Đồng thời, chậm nhất đến ngày 01/01/2020 cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

 

01//12/2018

Nghị định 148/2018/NĐ-CP

Sửa đổi một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động về: chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thời gian thử việc không được tính vào thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Xử lý kỷ luật lao động được tiến hành nhanh chóng hơn, cụ thể như sau:

- Việc xử lý kỷ luật lao động vẫn phải được tiến hành thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (sau đây gọi tắt là Cuộc họp); Tuy nhiên, trình tự tổ chức theo quy định mới sẽ nhanh chóng hơn nhiều:

- NSDLĐ chỉ phải đảm bảo thông báo mời họp được gửi đến tay các thành phần tham dự trước khi diễn ra Cuộc họp, chứ không yêu cầu phải gửi trước ít nhất 05 ngày làm việc như quy định hiện nay.

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, các thành phần tham dự có nghĩa vụ trả lời xác nhận có hay không thể tham dự Cuộc họp.

- Nếu bất kỳ thành phần tham dự nào vắng mặt mà không có lý do chính đáng, NSDLĐ có quyền tiến hành Cuộc họp; thay vì phải chờ đến khi đã tiến hành thông báo ít nhất 03 lần như quy định hiện nay.

- Ngoài ra, trong trường hợp bắt quả tang người lao động có hành vi vi phạm, NSDLĐ phải ngay lập tức lập biên bản vi phạm, rồi mới tiến hành trình tự tổ chức Cuộc họp.

Như vậy, việc xử lý kỷ luật lao động có thể tiến hành trong 05 ngày làm việc.

Quý thành viên có thể tham khảo thêm bài viết: Những điểm mới đáng lưu ý về hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động từ ngày  15/12/2018

15/12/2018

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH

Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.Với những nội dung:

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

- Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

- Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

- Việc trả lương cho người lao động;

- Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Việc thực hiện quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

- Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

- Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

- Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

- Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

Quý thành viên có thể tham khảo bài viết: Từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động

01/01/2019

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Tài Giỏi

 

12,431
Ý kiến bạn đọc ()

Xin cho hỏi tôi là giáo viên vào biên chế từ 2006 đến nay. Hiện tôi đang nghỉ thai sản, do con còn nhỏ tôi muốn xin nghỉ không lương 6 tháng sau khi hết chế độ nghỉ thai sản. Tôi có được phép nghỉ không? Căn cứ vào quy định nào?

(Phạm bích trà) - 16/11/2018   Trả lời

Chào chị Bích Trà,
PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được đề nghị hỗ trợ của chị về vấn đề thai sản, Ban hỗ trợ có ý kiến trao đổi với chị như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Lao động 2012:
“Điều 157. Nghỉ thai sản
1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. [...]”
Và căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức 2010:
"Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi
1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật
4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập."
Theo đó, trong trường hợp của chị, nếu chị đã hết thời gian nghỉ thai sản và có nhu cầu nghỉ thêm 06 tháng để nuôi con nhỏ thì chị có thể thỏa thuận với đơn vị mà chị đang thực hiện giảng dạy để nghỉ việc không hưởng lương hoặc là tạm hoãn hợp đồng làm việc. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Chị có thể tham khảo chi tiết công việc: Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động.
Trong trường hợp không thỏa thuận được thì chị vẫn phải đi làm theo quy định. Đơn vị mà chị đang làm việc không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng làm việc với viên chức nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 29 Luật Viên chức 2010.

(PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP) - 19/11/2018   Trả lời

Cảm ơn thư viện pháp luật đã cho chúng tôi nhiều thông tin bổ ích về chế độ tiền lương và chế đọ bảo hiểm của người lao động

( dinh ba ) - 14/11/2018   Trả lời