Inforgraphic - Những điểm nổi bật của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

15:48 29/12/17

Từ ngày 01/01/2018 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật quy định về những nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không chỉ là mang tính quy định, điều chỉnh mà luật còn mang tính định hướng, khuyến khích phát triển những doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Dưới đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin cung cấp những nội dung hỗ trợ dành cho doanh nghiệp của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

1,636