Infographic - Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn

10:42 30/11/18

Hóa đơn hợp lệ phải là hóa đơn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Kiều Nga

2,124