Infographic - Đẩy mạnh triển khai việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2018

16:11 08/03/18

Ngày 05/2/2018, ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Dưới đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin gửi đến Quý thành viên những nội dung trọng yếu được nêu trong Chỉ thị:

Quý thành viên có thể tham khảo chi tiết Chỉ thị 077/CT-TTg tại đây.

Tài Giỏi

314