Giới hạn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

09:04 21/03/19

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (xem chi tiết tại công việc: Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm). Tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm được pháp luật quy định giới hạn mức tối thiểu và tối đa. Hãy cùng PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP tìm hiểu mức giới hạn lương đóng các loại bảo hiểm là bao nhiêu nhé.

1. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu

- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cụ thể như sau:

Địa bàn thuộc vùng I

4.180.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

3.710.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

2.920.000 đồng/tháng

Quý thành viên vui lòng xem chi tiết tại công việc: Mức lương tối thiểu theo vùng.

- Đối với  người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính như sau:

Vùng

Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động
đã qua học nghề

Địa bàn thuộc vùng I

= 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

= 3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

= 3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

= 2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.124.400 đồng/tháng


- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

2. Mức lương đóng bảo hiểm tối đa

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019, mức lương cơ sở là: 1.390.000 đ/tháng.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 1.390.000 x 20 = 27.800.000 đ/tháng

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa

Địa bàn thuộc vùng I

= 4.180.000 x 20 = 83.600.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

= 3.710.000 x 20 = 74.200.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

= 3.250.000 x 20 = 65.000.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

= 2.920.000 x 20 = 58.400.000 đồng/tháng

- Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

- Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

- Luật việc làm 2013.

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức:

  

Hải Hà

463