Đăng ký thành viên Free ngay để sử dụng các tiện ích miễn phí

14:34 28/05/18

Nhanh tay đăng ký thành viên TẠI ĐÂY Free để được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích nêu sau của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng ký.

1. Xem toàn bộ hơn 2.500 công việc pháp lý và 110 bài viết chính sách.

2. Sử dụng tiện ích “Hệ thống công việc pháp lý:

2.1. Tra cứu và xem nội dung của tất cả công việc pháp lý trong các loại hình doanh nghiệp;

2.2. Xem căn cứ pháp lý của từng công việc pháp lý;

2.3. Lưu trữ công việc công việc pháp lý;

2.4. Yêu cầu hỗ trợ công việc pháp lý chưa có sẵn trong hệ thống.

3. Sử dụng tiện ích “Biểu mẫu:

3.1. Xem và tải về 30 biểu mẫu cần thiết để thực hiện công việc pháp lý;

3.2. Điền trực tuyến, tự động cập nhật thông tin doanh nghiệp trong biểu mẫu công việc pháp lý;

3.3. Lưu trữ 30 biểu mẫu công việc pháp lý.

4. Sử dụng tiện ích “Lịch công việc”:

4.1. Thông báo các công việc pháp lý định kỳ mà doanh nghiệp cần thực hiện khi tới hạn;

4.2. Đặt lịch công việc nhắc nhở riêng dành cho doanh nghiệp;

4.3. Thống kê lại các nghĩa vụ mà Doanh nghiệp đã hoàn thành/chưa hoàn thành;

4.4. Đưa ra chế tài xử lý khi Doanh nghiệp không thực hiện đúng hạn.

5. Xem nội dung các “Bài viết chính sách”;

6. Được “Hỗ trợ pháp lý” sơ bộ khi thực hiện công việc pháp lý thông qua: điện thoại, email và trò chuyện trực tuyến;

7. Tra cứu mã ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

8. Tra cứu mã HS của hàng hóa Xuất nhập khẩu;

9. Nhận thông báo qua email về:

9.1. Bài viết chính sách tổng hợp;

9.2. Công việc pháp lý mới;

9.3. Công việc pháp lý được cập nhật theo sự thay đổi của quy định pháp luật.

10. Và nhiều tiện ích quan trọng khác như:

10.1. Xem hệ thống các ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định;

10.2. Xem nội dung các câu hỏi pháp lý thường gặp.

 

685