Cần một "Team" hoàn hảo để khởi nghiệp thành công

14:28 07/03/18

Thành công của một dự án khởi nghiệp đến từ sức mạnh của cả một tập thể, không phải đến từ sức mạnh của các một cá nhân. Sức mạnh của nhóm là sức mạnh tổ hợp của từng thành viên trong nhóm. Vì thế, để có được một "team" mạnh để khởi nghiệp, thì chúng ta cần tập hợp những cá nhân phù hợp, đảm nhận các vị trí nhất định để phát triển dự án khởi nghiệp.

Tài Giỏi

599