Các hỏi đáp thường gặp về Thuế - Kế toán (Phần 2)

13:37 23/04/19

Tiếp nối bài viết “ Các hỏi đáp thường gặp về Thuế - Kế toán (Phần 1)”, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin gửi đến quý thành viên những câu hỏi đáp thường gặp trong lĩnh vực Thuế - kế toán như sau:

6. Công ty mình mới thành lập từ tháng 11, nhưng chưa đi vào hoạt động. Vậy về thuế công ty mình sẽ phải kê khai thế nào?

Doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì cần thực hiện các thủ tục thuế sau:

Thứ nhất, kê khai và nộp lệ phí môn bài

Căn cứ tiết a.3, Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì trong trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm.

Tham khảo chi tiết tại: Khai, nộp lệ phí môn bài.

Thứ hai, thông báo tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ)

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

Nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC:

Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong kỳ khai thuế GTGT đầu tiên.

Tham khảo chi tiết tại: Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Thứ ba, thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu

Căn cứ Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

Các doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng để sử dụng.

Cho nên, doanh nghiệp mới thành lập nếu đủ điều kiện tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thì, gửi văn bản Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Xem chi tiết tại: Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu.

7. Xin cho tôi hỏi trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh thì sẽ thực hiện như thế nào?

* Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ kê khai thuế GTGT cho cả chi nhánh.

Nhưng nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

* Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp:

Nếu chi nhánh trực tiếp bán hàng, có phát sinh doanh thu và hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ thực hiện khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý cấp trên trực tiếp của chi nhánh.

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Lưu ý đối với doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

- Nếu chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho doanh nghiệp thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Xem chi tiết công việc: Đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

- Nếu chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho chi nhánh.

Xem chi tiết tại đây.

8. Khi nào mình mới bắt đầu khai thuế? Khi có doanh thu mình mới khai thuế có đúng không?

Thủ tục kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà không tính đến vấn đề có doanh thu hay chưa.

Anh/chị có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Đối với thuế GTGT thì tùy thuộc vào doanh nghiệp, anh/chị thuộc phương pháp tính thuế trực tiếp hay khấu trừ và thời gian thực hiện kê khai thuế doanh nghiệp của anh/chị thực hiện, không phải chỉ có doanh thu thì mới kê khai thuế.

Anh/chị có thể tham khảo công việc sau để biết chi tiết những công việc và thủ tục mình cần thực hiện: Nộp Tờ khai thuế GTGT.

Còn đối với công việc thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh/chị có thể tham khảo đường dẫn sau: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý.

9. Công ty tôi có một người lao động đã nghỉ việc từ tháng 03/2019, nay anh ấy nhờ công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân hộ và cam kết trong năm chỉ có thu nhập duy nhất là từ công ty. Vậy công ty tôi có thực hiện quyết toán thay cho anh ấy được không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

3. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Như vậy, người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay phải thực tế đang làm việc tại doanh nghiệp đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

Trong trường hợp này, người lao động đã nghỉ việc từ tháng 3 nhưng đến nay mới ủy quyền cho công ty quyết toán thuế là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Anh/chị vui lòng tham khảo thêm tại công việc Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

10. Hiện nay, khi người lao động tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, Công ty chi trả thu nhập có bắt buộc phải cấp Thư xác nhận thu nhập không hay chỉ cần cấp Biên lai khấu trừ thuế TNCN?

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN;

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc;

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

* Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Cá nhân tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN khi nộp cho cơ quan thuế.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Kiều Nga

648