21 lỗi về “Báo cáo tài chính” mà dân kế toán bắt buộc phải biết

08:27 11/06/18

Sau đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin liệt kê một số lỗi vi phạm về “Báo cáo tài chính” mà nhân viên Kế toán thường mắc phải, có thể làm cho doanh nghiệp bị phạt lên đến 100 triệu đồng như:

STT

Lỗi vi phạm

Mức phạt (đồng)

1

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

05 - 10 triệu

2

Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

3

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

10 – 20 triệu

4

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

5

Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

6

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

7

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

8

Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

9

Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

10

Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

20 – 30 triệu

11

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

12

Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

13

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

20 – 40 triệu

14

Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

15

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

40 – 50 triệu

16

Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

17

Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

40 – 60 triệu

18

Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

19

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

80 – 100 triệu

20

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

21

Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với lỗi vi phạm số 10; 17 và 18.

- Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với lỗi vi phạm số 19; 20 và 21.

- Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với lỗi vi phạm số 6 và 8.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết một số công việc liên quan sau đây:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế;

- Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng;

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm;

- Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân.

Kiều Nga

 

7,687
Ý kiến bạn đọc ()

thời gian qua tôi không thể cập nhật, hãy tiếp tục gửi cho tôi nhé, xin cám ơn

( nguyen tuan giai ) - 12/11/2018   Trả lời

Cam on nhieu

( quoc nguyen ) - 02/08/2018   Trả lời

Cảm ơn./.

( Mai Xuân Bách) - 20/06/2018   Trả lời

cảm on nhiều

( Long Dai Ca r ) - 11/06/2018   Trả lời