20 hàng hóa/dịch vụ độc quyền nhà nước trong thương mại

08:16 29/03/19

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, có một số hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại mà doanh nghiệp bình thường không được phép kinh doanh. Quý thành viên có thể xem chi tiết tại infographic dưới đây:

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Quỳnh Như

251