CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • Đăng ký chuyển giao công nghệ


  (14:07 25/06/18)

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ có cần đăng ký chuyển giao công nghệ hay không? Nếu có thì thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ như thế nào?...Để giải đáp những thắc mắc về vấn đề này, Pháp Lý khởi nghiệp xin gửi đến quý thành viên nội dung công việc về đăng ký chuyển giao công nghệ giúp quý thành viên nắm được kiến thức pháp lý về vấn đề này một cách tổng quát và đầy đủ nhất.

 • Quy định về Hỗ trợ Doanh nghiệp trong Chuyển giao công nghệ


  (14:00 20/06/18)

  Ngày 01/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ. Theo đó, Nghị định 76 quy định một số nội dung cơ bản về hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.

 • Những điều cần biết về chuyển giao công nghệ


  (10:48 16/01/18)

  Cuộc cách mạng nghiệp 4.0 khiến cho nền kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới sẽ có những bước chuyển mình vượt trội khi biết ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Quá trình ứng dụng công nghệ sẽ kích thích sự sáng tạo của con người và quá trình chuyển giao công nghệ giữa người sáng tạo ra công nghệ và người cần sử dụng công nghệ. Thế nên, khi sản xuất kinh doanh, chúng ta cần nên có những hiểu biết nhất định về chuyển giao công nghệ để đứng vững trong sự chuyển mình của nền kinh tế trong tương lai.