03 vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi trích đóng các loại bảo hiểm

00:00 03/02/19

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, do sự thay đổi của pháp luật theo thời gian làm ảnh hưởng đến mức đóng các loại bảo hiểm; cho nên, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây để cập nhật thông tin mới nhất:

1. Hiện nay, tỷ lệ trích nộp các loại bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ như sau:

 

BHXH

BHYT

BHTN

BHTNLĐ, BNN

Người sử dụng lao động đóng

17%, trong đó:

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

- 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3% tiền lương hàng tháng của người lao động.

1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Người lao động đóng

8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

 

1,5% tiền lương hàng tháng.

1% tiền lương tháng.

Không phải đóng khoản bảo hiểm này.

Mời xem chi tiết căn cứ pháp lý tại công việc: Mức đóng các loại bảo hiểm .

2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (tham khảo công việc "Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm").

3. Mức tiền lương tháng thấp nhất và cao nhất đóng BHXH, BHYT, BHTN:

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

+ Đối với BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở.

+ Đối với BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó:

- Mức lương cơ sở:

+ Từ 01/07/2018 đến ngày 30/6/2019 là: 1.390.000 đồng/tháng (Theo Khoản 2, Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP).

+ Từ ngày 01/7/2019 trở đi là: 1.490.000 đồng/tháng (Theo Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14).

- Mức lương tối thiểu vùng :

Kể từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

+ Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

+ Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

+ Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

+ Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

(Theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP)

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Kiều Nga 

3,054