DOANH NGHIỆP

LEGAL E - MAGAZINE

BẢO HIỂM

THUẾ - KẾ TOÁN

  • Khái quát về Thuế nhà thầu
  • Khái quát về Thuế nhà thầu 13:56 18/10/2018
  • Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

NHỊP SỐNG PHÁP LÝ

  • Nhịp sống pháp lý - Kỳ 07
  • Nhịp sống pháp lý - Kỳ 0714:46 11/10/2018
  • Pháp luật ra đời là để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội. Xã hội thì luôn luôn vận động và phát triển kéo theo sự vận động và thay đổi của...