Pháp lý khởi nghiệp giúp bạn tạo hồ sơ

Thời gian nghỉ và mức hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau năm 2022? Các trường hợp người lao động được nghỉ việc mà không cần báo trước? Làm chưa hết năm 2022, người lao động có được thưởng Tết Âm lịch? Lỡ ký vào hợp đồng có điều khoản bất lợi, người lao động phải làm gì? Các khoản được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Các trường hợp chỉ cần nộp bản photo, không phải nộp bản chứng thực? Những điểm khác biệt giữa hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự? Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau điều chỉnh do lạm phát? Các công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con năm 2022? Trong thời gian thử việc, người lao động có được nghỉ phép năm?

CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH THUẾ - KẾ TOÁN

CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ

INFOGRAPHIC

Hỏi đáp Doanh nghiệp

Hỏi đáp Lao động – Tiền lương

Hỏi đáp Bảo hiểm

Hỏi đáp Thuế - Kế toán

Hỏi đáp Sở hữu trí tuệ