Pháp lý khởi nghiệp giúp bạn tạo hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì? Điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu trở thành doanh nghiệp ưu tiên là gì? Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ được quy định như thế nào? Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ gì? Thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong bao lâu? Tổ chức phát sóng có các quyền gì theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022? Làm cách nào để xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa? Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có các quyền gì từ ngày 01/01/2022? Tổ chức nào có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư trái phiếu? Văn phòng đại diện có được thực hiện chức năng kinh doanh được không?

CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH THUẾ - KẾ TOÁN

CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ

INFOGRAPHIC

Hỏi đáp Doanh nghiệp

Hỏi đáp Lao động – Tiền lương

Hỏi đáp Bảo hiểm

Hỏi đáp Thuế - Kế toán

Hỏi đáp Sở hữu trí tuệ