TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công việc pháp lý khi đăng ký kinh doanh

 • Giải thể doanh nghiệp
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, ...
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là ...
 • Thông báo mẫu con dấu
 • Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty; trừ trường hợp Điều ...
 • Thay đổi vốn điều lệ
 • Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
 • Thông báo mẫu dấu của chi nhánh
 • Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh; trừ trường hợp Điều ...

Công việc pháp lý trong quá trình hoạt động

 • Tạo hóa đơn điện tử
 • Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản ...
 • Mức đóng các loại bảo hiểm
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.  Các mức đóng ...

Công việc pháp lý dành cho quản trị, điều hành

 • Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp
 • Công ty có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên tại thời điểm thành viên góp đủ số vốn đã cam kết.Thành viên hợp ...
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có mô hình tổ chức quản lí và hoạt động do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.
Thành viên