TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công việc pháp lý khi đăng ký kinh doanh

 • Chấm dứt hoạt động VPĐD
 • Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh ...
 • Đăng ký hoạt động VPĐD
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Thông báo mẫu dấu của chi nhánh
 • Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh; trừ trường hợp Điều ...
 • Đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ...

Công việc pháp lý trong quá trình hoạt động

 • Đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự ...
 • Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau
 • Người lao động là đối tượng bắt buộc đóng BHXH sẽ được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc một trong các trường hợp:Bị ốm đau, tai nạn mà không ...
 • Nộp Tờ khai thuế GTGT
 • Các doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT) theo tháng hoặc theo quý. Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng ...

Công việc pháp lý dành cho quản trị, điều hành

 • Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp
 • Công ty có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên tại thời điểm thành viên góp đủ số vốn đã cam kết.Thành viên hợp ...
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có mô hình tổ chức quản lí và hoạt động do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.
Thành viên