TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công việc pháp lý khi đăng ký kinh doanh

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là ...
 • Chuyển đổi thành công ty TNHH
 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện ...
 • Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV
 • Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo các trường hợp:Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn ...
 • Thông báo mẫu con dấu
 • Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty; trừ trường hợp Điều ...

Công việc pháp lý trong quá trình hoạt động

 • Mức lương tối thiểu theo vùng
 • Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương; đây cũng là mức lương là cơ ...
 • Trích nộp kinh phí công đoàn
 • Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn. Đây là nghĩa ...
 • Giá tính thuế giá trị gia tăng
 • Các doanh nghiệp cần phải xác định đúng giá tính thuế giá trị gia tăng để thực hiện kê khai và quyết toán thuế theo quy định.
 • Đăng ký thuế lần đầu
 • Sau khi đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã thông báo sử dụng mẫu con dấu, thì doanh nghiệp vẫn phải liên hệ với cơ quan ...

Công việc pháp lý dành cho quản trị, điều hành

 • Lập Sổ đăng ký thành viên
 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ ...
 • Lập Sổ đăng ký cổ đông
 • Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thành viên